x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vastikkeettomia saantoja koskevan yksityisoikeudellisen ja vero-oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn ja osaa soveltaa varainsiirtoverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät.

Yleiskuvaus

Sisältö

1. Perintö ja perintöverotus
• verovelvollisuus
• varat ja velat ja niiden arvostaminen
• veron määrä
2. Lahja ja lahjaverotus
3. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset
4. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus
5. Varainsiirtoverotus
6. Muutoksenhaku

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Opettajat

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.3.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A ls. 1081, Paitsi maanantai 11.3. klo 12-15 Pinni B ls.1100
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A ls. 1081

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

I tentti ma 8.4. klo 12-15 pt. ls. A1 (ei ilmoittautumista). Uusintatentit: ma 6.5.2013 klo 8-12, pt. ls. D10a+b, ti 21.5. klo 16-20, pt. ls. D10a+b.

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, 2009, tai uudempi painos.

2. Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset, 2011, luvut I-V.

3. Opettajan vuosittain ilmoitamat 1-3 artikkelia

4. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

•    Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
•    Perintökaari, 40/65, Ve 402
•    Avioliittolaki, 234/29, Si 201
•    Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406
•    L arvonimistä suoritettavasta verosta 1388/01, Ve 404

Lisätiedot

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13Vero-oikeuden perusteet