x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA43 Kansainvälinen verotus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen tuloverotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet sekä eurooppaoikeuden merkityksen tuloverotuksessa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tyypillisissä kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen käytännön tilanteissa.

Yleiskuvaus

Sisältö

1. Kansainvälisen verotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
2. Verosopimukset ja niiden tulkinta
3. EU-oikeuden merkitys tuloverotuksessa
4. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden määräytyminen
5. Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saaman tulon verotus
6. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saaman tulon verotus
7. Suomalaisen yrityksen ulkomailta saaman tulon verotus
8. Ulkomaisen yrityksen Suomesta saaman tulon verotus

Luento-opetukseen sisältyy myös harjoituksia.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Suoritusvaihtoehto 2: osallistuminen opetukseen, essee ja kirjallinen tentti. Opintojakson tenttiin voi hankkia korkeintaan 6 pistettä (50 pisteestä) kirjoittamalla esseen jostakin opettajan kanssa sovittavasta kansainvälisen verotuksen teemasta. Esseestä saatavat pisteet luetaan hyväksi vain niille opiskelijoille, jotka saavat tentissä yli puolet pisteistä. Esseen laajuus on vähintään 6 sivua.

Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Opettajat

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 12.3.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 9-12, päätalo C6
Poikkeukset:
Ti 2.4.2013, Ei luentoja, pääsiäisloma
Ti 9.4.2013, Ei luentoja
To 14.3.2013 - 11.4.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni A ls.3111
Poikkeukset:
To 28.3.2013, Ei luentoja, pääsiäisloma
To 4.4.2013, Ei luentoja
Ke 27.3.2013 klo 9-12, päätalo ls. C8
Ke 10.4.2013 klo 9-12, päätalo ls. C8
Luentokuulustelu
To 25.4.2013 klo 12-16, päätalo ls. D10b, tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti - Linnakangas, Esko: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, 2009 tai uudempi painos.
 2. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 1-2 artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992, Ve 101
 • L elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, Ve 106
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 627/ 1978, Ve 132
 • A rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1047/1978, Ve 133
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995, Ve 133a
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, Ve 141
 • L kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1552/1995, Ve 143
 • L ulkomaisen väliyhteisön osakkaiden verotuksesta 1217/1994, Ve 144
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Viimeisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus)
 • Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 7.5.1997/412, SopS 26/1997, Ve 145

Lisätiedot

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA22 Henkilöverotus KATYVA24 Yritysverotus

Luentokuulustelu: to 25.4.2013 klo 12-16, pt. ls. D10b (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit: Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden seuraavina yleisinä tenttipäivinä:

ma 6.5.2013 klo 8-12, pt. ls. D10a+b
ti 21.5.2013 klo 16-20, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin ilmoittautuminen: Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää enen tenttiä.