x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee verotuksen toimittamista, verojen perintää ja verorikoksia koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee Verohallinnon organisaation ja aseman verotuksessa. Opiskelija tuntee veroprosessin, verotarkastuskäytännöt ja muutoksenhakukeinot verotuksessa ja osaa toimia oikein veroprosessin eri vaiheissa.

Yleiskuvaus

Sisältö

1. Veroviranomaiset ja niiden organisaatio välittömässä verotuksessa
2. Verotuksen toimittaminen ja verojen perintä
3. Veroprosessi ja oikeusturva
4. Verorikokset
5. Verotustietojen salassapito
6. Verotarkastus ja hyvä verotarkastustapa
7. Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken ja kansainvälinen yhteistoiminta

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Opettajat

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ke 14.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni ls. A3111
Pe 30.11.2012 - 7.12.2012 viikoittain klo 12-15, Pinni ls. A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti – Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2011 tai uudempi painos.
 2. 2–5 opettajan vuosittain ilmoittamaa artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • L verotusmenettelystä, 1558/1995, Ve 301
 • A verotusmenettelystä, 763/1998, Ve 302
 • VHp ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 1238/2010, Ve 303
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 35/2011, Ve 304
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 1346/1999, Ve 307
 • L Verohallinnosta, 503/2010, Ve 308
 • VNA Verohallinnosta, 562/2010, Ve 309
 • Hallintolainkäyttölaki, 586/1996, Pr 103
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa, 381/2007,
 • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta, 150/1930, Pr 202
 • Hallintolaki 434/2003, Yh 101
 • Veronkantolaki, 609/2005, Ve 604
 • Verotililaki, 604/2009, Ve 605
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/1995, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007, Pr 608
 • Rikoslaki, 39/1889, 29 luku, Ri 101
 • Oikeudenkäymiskaari, 4/1734, 15, 17 ja 21 luvut, Pr 101

Lisätiedot

Vaadittavat edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet