x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31/S26/27 Politiikan ja oikeuden suhde 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle perustan oikeuden ja politiikan suhteen tarkastelulle politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi luo opiskelijalle edellytykset ymmärtää politiikan ja oikeuden muuttunut suhde kansallisvaltioissa, EU:ssa ja moninaisissa yksilöiden välisissä suhteissa.

Yleiskuvaus

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos yhdistetään ihmis- ja perusoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisen vallan käytössä.  Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Julkinen ml. poliittinen vallankäyttö on näin ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on konstitutionalisoitunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa ja EU:ssa kuin myös yksilöiden välisissä suhteissa.

 

Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten oikeuden ja politiikan suhde on mielletty traditionaalisesti, miten suhteen muutos on toteutettu perustuslain muutoksena, ja mikä tuo suhde on tänä päivänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi. Ilmoittautuminen alkaa 6.9. ja päättyy 12.10. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Opettajat

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2012 – 23.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 24.10.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo, ls. D13
Pe 26.10.2012 - 16.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentokurssi koostuu luennoista (20 h), ja esseestä (oheismateriaali).

Korvaavuus:

POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit (5 op); luennot ja essee (5 op:n laajuinen)

POLVOS26 Poliittiset prosessit (10 op); luennot, kirjallisuus ja essee (5 op:n laajuinen)

POLVOS27 Poliittiset järjestelmät (10 op); luennot, kirjallisuus ja essee (5 op:n laajuinen)