x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja ja kykenevät erittelemään ja arvioimaan kaupunkikehittämisen keskustelussa esillä olevia trendejä ja käsitteitä. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, kaupunkien profilointiin, sidosryhmäsuhteiden huomioonottamiseen ja kansalaisosallistumisen teemoihin.

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja

Opetus

15.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ti 15.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni B ls. 3107
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitellään luennolla ja Moodlessa.