x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja
Klaus af Ursin, Opettaja
Jan Erik Johanson, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento, 2 op: Kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Strategiakirjallisuus, 3 op:
Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A;Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165.

Lisätiedot

Luentosarajan lopuksi tentti luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista.

Kirjallisuustentti erikseen

Luennot: arviointi numerolla 1-5.

Strategiakirjallisuus: arviointi numerolla 1-5.