x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso palvelujen johtaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kuntapalvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset kuntapalvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Kurssin suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja –alustat.

Opettajat

Ulriika Leponiemi, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 9-12, pt. ls. D10b, Ei luentoja ti 2.4. (pääsiäisloma)
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Kirjatentti 3 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen 3 op
Kirjallinen tentti 2 op
Luentojen lisäksi tentitään teos: Lundström Ilona, Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Suomen Kuntaliitto 2011.