x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KYMVOKOS12A Puhepedagoginen seminaari - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot
Puhetekniikka ja vokologia
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-osaavat nivoa opetusharjoittelukokemuksia teoreettiseen tietoon
-osaavat arvioida osaamistavoitteita, opetusmenetelmiä, oppimistuloksia ja koulutuksen vaikuttavuutta tutkimusperustaisesti
-tiedostavat oppijoiden ja oppimistyylien erot
-osaavat lisätä yhdenvertaisuutta
-tiedostavat ja ottavat huomioon yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen merkityksen opetustyössä ja erilaisissa äänenkäyttöympäristöissä
-osaavat yhteistoiminnallisesti ja vuorovaikutuksellisesti kehittää työtään ja työyhteisöään ja toimia yhteistyössä oppijoiden, kollegoiden ja eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa
-osaavat tarkastella, jäsentää ja kehittää ammatti-identiteettiään ja puhepedagogista asiantuntijuuttaan elinikäisesti.

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa päättyy su 2.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Ilomäki, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 17.4.2013
Seminaari 40 tuntia
Ke 5.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 9-11, Virta, rh. 102
Ke 10.10.2012 klo 9-11, Virta, rh. 243
Ke 24.10.2012 klo 9-11, Virta, rh. 102
Ke 31.10.2012 klo 9-11, Virta, rh. 243
Ke 7.11.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 9-11, Virta, rh. 102
Ke 16.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 9-11, Virta 102
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 9-11, Virta 102
Ke 10.4.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 9-11, Virta 102

Lisätiedot

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt sekä kokoava essee oppimisesta.