x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSU10 Monikulttuurisen ryhmätyön kurssi 1 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa parempi suomen/englannin kielen taito, ja hän on syventänyt niin oman kulttuurinsa kuin muidenkin kulttuurien tuntemustaan. Hän tiedostaa myös aiempaa selvemmin kielen, viestinnän ja kulttuurin yhteyden, ja hän on kehittänyt taitoaan monikulttuurisessa ryhmätyöskentelyssä ja kulttuurienvälisessä viestinnässä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintakriteerit: Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on etusija ryhmään, ja heistä niillä, jotka ovat ilmoittautuneet myös suomen kielen jatkokursille I. Suomalaiset tutkinto-opiskelijat valitaan suoritettujen ICS-opintopisteiden ja kokonaisopintopistemäärän perusteella. Valinnan tulokset julkistetaan 31.8.12 kielikeskuksen ilmoitustaululla ja opiskelijan NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heikki Kangasniemi / Nancy Aalto, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 5.12.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 5.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Itsenäinen työskentely 28 tuntia