x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (AYO, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija harjaantuu ymmärtämään politiikan ja poliittisuuden luonnetta muuttuvissa konteksteissa ajankohtaisten poliittisten aiheiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan politiikan tutkimuksen tapoja käsitellä poliittisuutta eri tasoilla kuten yksityinen/julkinen ja paikallinen/globaali ja osaa arvioida eri tasojen välisiä yhteyksiä. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan ja käsittelemään ajankohtaisia poliittisia ongelmia.

Yleiskuvaus

Sisältö
Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset:
Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen, esitelmäharjoitukset sekä luentokuulustelun yhteydessä tentittävä kirjallisuus.
Luentoa varten jaetaan artikkelit ja muut aineistot moodlen kautta. Lähiopetuskerroille tullaan valmistautuneena ryhmätyöskentelyyn. Harjoituksissa opiskelijat toteuttavat esitelmän ajankohtaisesta poliittisesta aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 2: kirjallinen tentti (5 op)

Opettajat

Elina Penttinen, Vastaava opettaja

Opetus

15.1.2013 – 21.2.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 15.1.2013 - 29.1.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. D10a
To 24.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. D10a
Harjoitukset 12 tuntia
Ke 13.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
To 14.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D10b
Ti 19.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
Ke 20.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
To 21.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali
Suoritusvaihtoehto 1:
Oheislukemisto ilmoitetaan kurssin yhteydessä.
Tämän lisäksi luentokuulustelun yhteydessä tentitään seuraavat kirjat:

Haukkala, (2012) Suomen muuttuvat koordinaatit. Gummerus 2012. (1 op)

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia). Oxford University Press 2005. (e-aineisto) (1 op)
tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Suoritusvaihtoehto 2:
Opintojakson korvaava kirjallinen tentti (5 op):
Haukkala
, Hiski (2012), Suomen muuttuvat koordinaatit (1 op)

sekä

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op) tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Sekä erikseen ilmoitettavat artikkelit.

Opintojakson oheiskirjallisuus/artikkelit:

1) Pragmatism or what? The future of US foreign policy
International Affairs, September 2012
David Milne
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/2012/88_5/88_5milne.pdf

2) Emerging powers, North? South relations and global climate politics
International Affairs, May 2012 (pages 463-484)
Andrew Hurrell & Sandeep Sengupta

3) International political economy and the environment: back to the basics?
International Affairs, May 2012
Jennifer Clapp, Eri Helleiner

4) Multilateral cooperation and the prevention of nuclear terrorism: pragmatism over idealism
International Affairs, March 2012
Wyn Q. Bowen, Matthew Cottee, Christopher Hobbs

5) The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications
International Affairs, January 2012
Katerina Dalacoura

6) The 'China model' and the global crisis: from Friedrich List to a Chinese mode of governance?
International Affairs, November 2011
Shaun Breslin

Lisätiedot

Edeltävät opinnot:
Suositellaan: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi