x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat - Korvaava opetus (AYO, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut oman aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien kehityksessä. Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden historiallis-yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti
Poliittiset aatteet ja ideologiat - Korvaava opetus (AYO, kirjatentti, Tampere)
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni B ls.1097

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Korvaava kurssi: Luennot ja esseen laatiminen (noin 10-12 s.), jossa keskitytään jonkin poliittisen ideologian tarkastelemiseen.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Heywood, Political Ideologies: An Introduction. Palgrave 2012. 5. painos (3 op).
Freeden
, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003 (2 op).

Lisätiedot

Kirjallinen tentti (5 op) tai osallistuminen (tutkinto-opetuksen kanssa yhteisiin) järjestettäviin korvaaviin kursseihin (päiväopetus) ja esseen laatiminen.

Suositeltavat edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi