x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Luentokurssin ja sen yhteydessä tentittävän teoksen suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalon juhlasali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit, tentitään luentokuulustelun yhteydessä:

Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op).

Lisätiedot

Opetus yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä (päiväopetus).