x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK007 Yritystoiminnan kehittäminen ja johtaminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 1 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen päätöksentekoon dynaamisessa kilpailuympäristössä ja epävarmuuden olosuhteissa.

Opettajat

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja

Opetus

9.4.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ti 9.4.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 16.30-20, Pinni B ls.1097

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

  1. Drucker, Peter F: Druckerin parhaat, WSOY, 2002.
  2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintokokonaisuuden opintojaksot LTOOK001-LTOOK006

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.