x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK005 Riskienhallinta ja vakuutustiede (AYO, lähiopetus, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija vakuutuksen ja riskienhallinnan peruskäsitteisiin.

Opettajat

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Aarno Ahteensivu, Opettaja

Opetus

12.3.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
To 14.3.2013 klo 16.30-20, HUOM! Pinni B ls.1100
Ti 19.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
To 21.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
Ti 26.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
TENTIT:
To 4.4.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 6.5.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 20.5.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

  1. Kuusela, Hannu & Ollikainen, Reijo (toim.): Riskit ja riskienhallinta, Tampere University Press, 2005.
  2. Rantala, Jukka & Pentikäinen, Teivo: Vakuutusoppi, Suomen vakuutusalan koulutus, 2003 (soveltuvin osin).
  3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.