x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK003 Markkinointi (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinoinnin peruskäsitteisiin ja markkinoinnin toteuttamiseen osana liiketoimintaa.

Opettajat

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Timo Rintamäki, Opettaja
Hannu Saarijärvi, Opettaja

Opetus

30.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 30.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16.30-20.00, Pinni B ls. 1097, paitsi ti 30.10. päätalo ls. D11
Tentit:
Ti 18.12.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 21.1.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 18.2.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

  1. Dubois, Pierre-Louis, Jolibert, Alain & Mühlbacher, Hans: Marketing Management: A Value-Creation Process, Palgrave Macmillan, 2007.
  2. Tikkanen, Henrikki, Aspara, Jaakko & Parvinen, Petri: Strategisen markkinoinnin perusteet, Talentum, 2007.
  3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.