x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK002 Yrityksen hallinto (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteisiin ja yritystoiminnan dynamiikkaan.

Opettajat

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 11.9.2012 klo 16.30-20.30, Pinni B ls. 1097
Ti 18.9.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ti 25.9.2012 klo 17-20.30, Pinni B ls. 1097, Huom ! Muutos aloitusajankohdassa, luennot alkavat klo 17.
Ti 2.10.2012 klo 16.30-20, päätalo ls. D10b
Ti 9.10.2012 klo 16.30-20, päätalo ls. D10b
Ti 16.10.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
To 18.10.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1096
Tentit:
Ma 22.10.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta
Pe 16.11.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
To 13.12.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

  1. Jones, Gareth R: Organizational theory, 3rd edition, Prentice Hall, 2001 tai uudempi.
  2. Lindroos, Jan-Erik & Lohivesi, Kari: Onnistu strategiassa, WSOY, 2010.
  3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso.

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.