x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK001 Orientoitumisjakso (AYO, lähiopetus, Tampere) 1 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnasta ja opintokokonaisuuden opiskelusta.

Yleiskuvaus

Orientaatio (1 h) ti 11.9.2012 klo 15.30-16.30 avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opintojakson (LTOOK002 Yrityksen hallinto) opetuksen alussa. Orientaatiossa käydään läpi opintojen suorittamiseen liittyvät asiat sekä annetaan ohjeet alkutentin suorittamiseen. Läsnäoloa orientaatiossa edellytetään.

Orientaation jälkeen alkavat opintojakson Yrityksen hallinto -luennot (16.30-20.30).

Opettajat

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 11.9.2012
Luento-opetus 1 tuntia
Ti 11.9.2012 klo 15.30-16.30, Pinni B ls. 1097, Orientaatio (1 h) avoimen yo:n opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Näsi, Juha & Neilimo, Kari: Mitä on liiketoimintaosaaminen, WSOY, 2006.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.