x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA13 Poliittinen tila ja toimijuus: ajankohtaisia kysymyksiä (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida konkreettisia tilanteita, rakenteita ja käytäntöjä, joissa poliittinen tila ja poliittinen toimijuus muodostuvat. Opiskelija ymmärtää, millä tavoin käsitteellistä ajattelua voidaan hyödyntää ympäristön ja alueiden käyttöön ja niiden politisoitumiseen liittyvissä prosesseissa.

Yleiskuvaus

Vierailuluentosarja

Sisältö
Kurssi koostuu temaattisesta vierailuluentosarjasta. Teemaa taustoittavalla avausluennolla määritellään näkökulmia, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä oppimispäiväkirjan ja esseen laatimista.

Vaadittavat opintosuoritukset: oppimispäiväkirja
Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Lisäksi kirjoitetaan ajankohtaiseen politisoitumisprosessiin perehtyvä essee.

Opettajat

Tanja Helle, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2013 – 20.2.2013
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 10-12, Luentojen paikka vaihtelee: 9.1.-23.1. pt.ls. A4, ke 30.1. pt. ls. D11 ja 6.2.-20.2. Pinni B ls.3116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus