x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA12 Ekososiaalinen dynamiikka (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva biosfäärin elinvoimaa ylläpitävistä prosesseista kaikilla olennaisilla mittakaavatasoilla sekä siitä, miten inhimillinen toimeentulo riippuu biosfääristä. Kurssin tuloksena oppii ymmärtämään muutosprosesseja yhteiskunnassa ja luonnossa käyttäen apunaan dynaamista ajattelutapaa sekä dynamiikan peruskäsitteistöä, jonka hallitseminen ei edellytä teknis-matemaattisia erityistaitoja. Opiskelijat oppivat käyttämään analogioita ajattelun apuvälineenä jäsentäessään yhteiskunnassa ja muussa luonnossa ilmenevien muutosprosessien keskinäisiä suhteita.

Yleiskuvaus

Kurssi luo jäsentyneen yleiskatsauksen sellaisiin dynaamisiin prosesseihin, jotka ovat yhteisiä yhteiskunnalle ja muulle luonnolle. Keskeisiä kurssilla esiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat: [1] energian muuntuminen intensiivisestä vähemmän intensiiviseen muotoon ja energian muunnosten ylläpitämät prosessit sekä 'luonnossa' että 'yhteiskunnassa'; [2] elävän solun ja elävän organismin integroituminen funktionaalisiksi kokonaisuuksiksi; ja [3] maapallon biosfääriä ja sen elinvoimaa ylläpitävät ekologiset prosessit sekä inhimillisten yhteiskuntien toimeentulon nivoutuminen näihin prosesseihin.

Sisältö
Kurssin luento-osuus käsittää katsauksen keskeisiin yhteiskunnan ja muun luonnon yhteisiä muutosprosesseja esitteleviin sisältöalueisiin. Analogioiden käyttö muodostaa luentojen metodologisen johtolangan.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, esseet ja oppimispäiväkirja

Opettajat

Yrjö Haila, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Ma 10.9.2012 - 15.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. B1096
Ke 5.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A Paavo Koli-sali, 12.9. alkaen Pinni B ls. 1097

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: HALYAP01Ympäristön ja alueiden poliittisuus