x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valtiosääntöjen rakenteeseen ja funktioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokonaiskuvan valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä.

Sisältö:
–Valtiosäännöt ja niiden suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
–Suomen valtiojärjestyksen rakenne, valtio-orgaanien asettaminen ja kansalaisten osallistumisjärjestelmät
–Eduskunta, Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, näiden asema, toimivaltasuhteet ja toimintamuodot
–Julkisen hallinto-organisaation valtiosääntöoikeudelliset perusteet
–Perus- ja ihmisoikeudet

Yleiskuvaus

Luento-opetus 20 t
Institutionaalinen valtiosääntöoikeus / Rautiainen
Perus- ja ihmisoikeudet / Viljanen

Itsenäinen työskentely

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Opettaja

Opetus

11.3.2013 – 4.4.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Institutionaalinen valtiosääntöoikeus / Rautiainen
Ma 11.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
To 14.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ma 18.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Perus- ja ihmisoikeudet / Viljanen
To 21.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ma 25.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
To 4.4.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
Tentit
To 11.4.2013 klo 16-18, Pinni B ls.1097, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ti 23.4.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Ti 21.5.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
Hallberg: Perusoikeudet, 2011, 1-213, 831-905

Lisätiedot

Suoritusvaihtoehto 1: kirjallinen tentti

Suoritusvaihtoehto 2: essee, kirjallinen tentti, osallistuminen opetukseen. Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (tai vastaavat tiedot)

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA1 Yleinen valtiosääntöoikeus 4 op -opintojaksoa.