x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA25 Julkistalousoikeus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva julkisyhteisöjen varainkäytön ja varainhankinnan sekä julkistalouden valvonnan oikeudellisista perusteista.

Yleiskuvaus

Sisältö:
- Julkisen talouden tehtävät ja rakenne; valtiontalous ja kunnallistalous
- Valtiontaloudellinen päätösvalta
- Valtion talousarvio
- Valtiontalouden varainkäytön valvonta
- Kunnallistalous, päätöksenteko ja varainkäytön valvonta
- Kuntien valtionapujärjestelmä
- Julkinen liiketoiminta ja julkiset hankinnat
- Välillinen julkistalous

Opettajat

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja

Opetus

21.11.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 15 tuntia
Julkistalousoikeus
Pe 23.11.2012 klo 9-12, Pinni ls. B1100
Ma 26.11.2012 klo 12-15, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 28.11.2012 klo 12-15, Pinni ls. B1100
Ma 3.12.2012 klo 12-15, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 5.12.2012 klo 12-15, Linna ls. K103
Tentit
To 13.12.2012 klo 10-12, Pinni ls. B1100, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ke 30.1.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10a+b, Huom! Tenttipäivä muuttunut.
Ti 26.2.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Vaadittavat opintosuoritukset:
Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus. 2007. Saatavissa myös e-aineistona.

Kankaanpää - Oulasvirta - Wacker: Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. 2011. (saatavissa e-aineistona eduskunnan tarkastusvaliokunnan internet-sivuilta (kohdasta 'Julkaisut')).

Lisätiedot

Suositeltavat edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (tai vastaavat tiedot)

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (tai vastaavat tiedot)

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet 5 op -opintojaksoa.