x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vero-oikeudellisen sääntelyn merkityksen yritysten ja yksilöiden päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä ja veropolitiikan keskeiset linjaukset. Opiskelija tuntee keskeiset veromuodot ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija tuntee keskeisen kansallisen verolainsäädännön ja osaa soveltaa sitä kaikkein tyypillisimmissä ratkaisutilanteissa. Opiskelija tuntee myös verotuksen kansainvälisen ulottuvuuden ja verovelvollisen oikeusturvakeinot verotuksessa.

SISÄLTÖ:
1. Vero-oikeus osana Suomen oikeusjärjestystä
2. Verotuksen tavoitteet
3. Verolainsäädäntö veropolitiikan tuloksena
4. Suomen verojärjestelmän perusrakenne
5. Henkilö- ja yritysverotus
6. Arvonlisäverotus
7. Perintö- ja lahjaverotus
8. Muut veromuodot
9. Verotusmenettely
10. Suomen verojärjestelmän kansainväliset liittymät

Yleiskuvaus

Opintojaksolle voi ilmoittautua opintojen alkuun asti, huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA13, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssin ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! KATYVA13 -kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssin tenttitulos on tullut.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 14.2.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ma 22.4.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja

Opetus

22.4.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 21 tuntia
Ma 22.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ke 24.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 29.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 6.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 7.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 13.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 21 h
Luentojen lisäksi tentti ke 22.5.2013 klo 16-19, Pinni B ls.1100 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua), sekä Uusintatentit (2 ) sähköisinä tentteinä.

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään, 2009 tai uudempi painos.

2. Niskakangas, Heikki: Veropolitiikka, 2011.

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

 • Tuloverolaki, 1535/92, Ve 101
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa, 1142/05, Ve 106
 • L elinkeinotulon verottamisesta, 360/68, Ve 112
 • Kiinteistöverolaki, 654/92, Ve 407
 • L verotusmenettelystä, 1558/95, Ve 301
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 627/78, Ve 132
 • Ennakkoperintälaki, 1118/96, Ve 201
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta, 366/63, Ve 206
 • Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
 • Arvonlisäverolaki, 1501/93, Ve 501
 • Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/95, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/07, Pr 608

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN KATYVA13 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt to 31.1. Katso myös kohta: Yleiskuvaus.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa), vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (100) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yl. opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352