x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysjuridiikan keskeiset käsitteet ja yritysjuridiikan perusasiat. Opiskelija osaa soveltaa yritysjuridiikan taitojaan yritysjuridiikan erityisopintojaksoissa ja yrityksen käytännön toiminnassa. Opiskelija osaa varautua yrityksen oikeudellisiin riskeihin.

SISÄLTÖ:
Perehtyminen yritysjuridiikan perusteisiin eli sopimus-, työ-, yhtiö-, markkina-, immateriaali-, kilpailu-, vahingonkorvaus-, arvopaperimarkkina-, luotto- sekä ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeuteen.

Yleiskuvaus

Opintojaksolle voi ilmoittautua opetuksen alkuun asti. Huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssin ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! KATYVA12 -kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssin tentti on hyväksyttävästi suoritettu.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 14.2.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 12.3.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Janne Ruohonen, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 19.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls. D10A
To 21.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 26.3.2013 klo 16.30-20.30, HUOM! Pinni B ls. 1096

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 24 h
Luentojen lisäksi tentit, to 4.4.2013 klo 16.30-18.30, päätalo ls. A1 (ei tarvitse ilmoittautua) sekä uusinnat ti 23.4. klo 16-20 ja ti 21.5. klo 16-20, päätalo ls. D10 A+B.

Tenttiin ilmoittautuminen: Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Verkkokirja: Hoppu, E.–Hoppu, K.: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2007 tai uudempi (luvut 4 - 17).

Bruun, N.–von Koskull, A.: Työoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN KATYVA12 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt to 31.1.2013. Katso myös kohta: Yleiskuvaus.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (100) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352