x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

SISÄLTÖ:
– Julkisoikeus oppiaineena
– Valtiojärjestyksen perusteet
– Suomen valtiosääntö, EU-oikeus ja kansainvälinen oikeus
– Yksilön oikeusasema; perusoikeudet ja ihmisoikeudet
– Hallinto-oikeuden peruskäsitteet ja -periaatteet
– Hallinto-oikeudellisen oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet
– Kunnallinen itsehallinto
– Julkisoikeuden osa-alueet

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt 14.1.2013. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti, huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssille ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! HALJUA14 kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on hyväksyttävästi suoritettu.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 10.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 5.2.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Jani Wacker, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2013 – 14.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 5.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
To 7.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
Ti 12.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
To 14.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 18 h
Luentojen jälkeen tentit: to 21.2.2013 klo 16-18 Pinni B ls. 3116, uusinnat ti 26.3. klo 16-20 päätalo juhlasali ja ti 23.4. klo 16-20, pt. ls. D10a+b. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä. Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (luennolla ilmoittettavin osin)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Salminen: a) Kansainvälisistä ihmisoikeuksista ja b) Euroopan unioni ja perusoikeudet (moodlessa)

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN HALJUA14 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ma 14.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352