x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2210 Molekyylibioteknologian perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä molekyylibioteknologia on ja osaa sen keskeiset käsitteet. Opiskelija oppii, miten ja miksi yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla tehdään tuote- ja palvelusovelluksia. Opiskelija osaa molekyylibioteknologian keskeiset soveltamisalueet: teollisen-, ympäristö-, agro- ja lääketieteellisen bioteknologian. Opiskelija oppii keskeisimmät menetelmät ja oppii arvioimaan, mitä tällä hetkellä pystymää tekemään sekä mitä huomenna mahdollisesti halutaan tehdä.

Opettajat

Ville Santala, Vastaava opettaja
ville.santala[ät]tut.fi