x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittautumiset Porin yksikön kansliaan huone 386B, Pohjoisranta 11 C, 3 krs. tai sähköpostilla osoitteeseen pori@uta.fi viim. ti 4.9.2012 mennessä.

Opettajat

Teppo Hjelt, Vastaava opettaja
Teppo.Hjelt[ät]tut.fi

Opetus

10.9.2012 – 27.9.2012
Luento-opetus 1 tuntia
Ma 10.9.2012 klo 9-10, luokka 107
Harjoitukset 6 tuntia
Ryhmä 1
Ti 11.9.2012 - 25.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, luokka 107, Ryhmä 1
Ryhmä 2
To 13.9.2012 - 27.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, luokka 107, Ryhmä 2

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

7 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi omatoimista opiskelua.