x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ541 Tutkimusprosessin hallinta tohtoriopinnoissa 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa väitöskirjatyön prosessina, jossa tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmä vuorovaikuttavat, oivaltaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle, sekä tunnistaa analyysin ja teorian keskinäisen vuoropuhelun tekemällä pienimuotoisen kvalitatiivisen demonstraation.

Yleiskuvaus

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu
Ajankohta: to-pe 20.-21.9. ja to-pe 4.-5.10.2012,  klo 10-16

Paikka: LS C7 Päätalo

Yleiskuvaus: Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa tohtoriopiskelijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle tohtoriopiskelijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

-          20.-21.9.2012 Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus

-          4.-5.10.2012

Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Keski-Petäjä, Timo, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]uta.fi

Opetus

20.9.2012 – 5.10.2012

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.