x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ36 Grounded Theory 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija
- saa perustiedot ja sovellusnäkemyksiä ja kokemusta grounded theory tutkimusotteesta
- saa perusvalmiudet grounded-theory-otteen mukaisen tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen
- oppii hahmottamaan Grounded theory -lähestymistapaan liittyviä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä
- jäsentää ja alustavasti suunnittelee omien tulostensa raportointia.

Yleiskuvaus

Aika: Ma 22.10. ja 29.10. klo 10-16

Paikka: LS A2B Päätalo

Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on perehdyttää tohtoriopiskelija grounded theory -tutkimuksen peruskäsitteisiin, lähestymistapoihin ja sille luonteviin ongelmanasetteluihin.  Kurssilla luodaan katsaus menetelmän historiaan, menetelmään sisältyviin vastakkainasetteluihin sekä menetelmän käytännön toteutuksen variaatioihin.

Kurssi toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena, jossa ensimmäinen päivä (noin 6 x45min) alkaa luento-osuudella ja päättyy ryhmissä toteutettavaan valmiin aineiston analyysiharjoitukseen.  Toisen päivän aikana (noin 6x45min) perehdytään menetelmän käytännön soveltamisen variaatioihin, puretaan analyysiharjoitusten tulokset sekä pohditaan ryhmissä analyysiharjoitusten antia. Analyysiharjoitus tehdään valmiilla pienellä aineistolla, joka sekä puretaan osiin, että kerätään pääkategorioihin, joihin etsitään teoreettisen rikastamisen polkuja. Välitehtävänä on jatkaa hieman eri suuntiin ryhmässä tehtyä analyysiharjoitusta.

Maanantai 22.10 Ohjelma

10.00 – 11.00 Miksi grounded ja mikä theory?

Keskustelu

11.30 Lounas

12.30 – 13.30 Peruselementit ja lähestymistapa.  Glaserilainen ja Straussilainen versio menetelmästä. Mitä voidaan tutkia?

Keskustelu

14.00 Analyysiharjoitus: ryhmäjako, tehtävän anto ja ryhmiin siirtyminen

15.30 Välitehtävän antaminen

16.00 Päivän päätös

Maanantai 29.10 Ohjelma

 

10.00-11.00 Välitehtävän purku ja analyysiharjoitusten tulokset

11.00.11.45 Kaksi sovellusta grounded theorystä: Etnografinen gt ja Paikantunut analyysi. Keskustelu

12.15 Lounas

13.00-14.00 Erään analyysin tarina ja, sudenkuopat ja varoittavat esimerkit. Miten voidaan tutkia?

Keskustelu

14.30- 15.00 Miten gt-asetelma kannattaa rakentaa?

Keskustelu

15.30 Kurssiraportin lopun ohjeistaminen ja deadline

16.00 Päivän päätös

Kurssille valitaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Airaksinen, Jenni, Vastaava opettaja
jenni.airaksinen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2012 – 29.10.2012

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille sekä laatimalla kurssista raportti. Raportti muodostuu ryhmissä tehtävän analyysiharjoituksen, itsenäisesti toteutettavan välitehtävän sekä kurssin jälkeen toteutettavan pohdinnan tuloksena. Raportti ohjeistetaan kurssin aikana.

Kurssin laajuus on 4 opintopistettä.