x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ35 Haastatteluaineistojen analyysi 4–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kohderyhmä:

Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen tohtoriopiskelijat, jotka käyttävät tutkimuksessaan laadullista haastatteluaineistoa.


Sisältö:

Tämä nelipäiväinen kurssi koostuu asiantuntijaluennoista ja osallistujien käynnissä olevien tutkimusten erityiskysymysten ja aineistoanalyysin käsittelystä. Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisellä viikolla käsitellään erityisesti analyysiprosessin eri vaiheita (tutkimuskysymyksen rooli, aineiston valinta, järjestäminen, analyysi ja tulkinta). Tämän lisäksi esitellään eri analyysimenetelmiä (mm. kerronnallisen aineiston analyysi, jäsenkategoria-analyysi, ryhmä- ja yksilöhaastattelujen analyysi, asiantuntijahaastattelut). Eri analyysimetodien esittelyissä kuvataan analyysiprosessin kulku aineiston valinnasta ja generoinnista aina tehtyihin tulkintoihin ja yleistyksiin saakka. Lisäksi luodaan lyhyitä katsauksia haastatteluaineiston kanssa työskentelyn käytännöllisiin kysymyksiin kuten litterointiin, aineiston kääntämiseen ja analyysiohjelmien hyödyntämiseen.

Opetustunteja: 24t + etätyöskententelyä 12 t

Opetusryhmän koko: 25 osallistujaa, joista osalla on mahdollisuus esitellä omaa tutkimushankettaan. Etusija annetaan niille, joiden aineistonkeruu tai analyysi on jo käynnissä. Omaa tutkimustaan esittelevien osallistujien valinta tehdään ennakkotehtävien pohjalta.

Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Suoritustapa: Aktiivisen osallistumisen lisäksi osalla opiskelijoista on mahdollisuus pitää lyhyt alustus omasta lähestymistavastaan aineiston analyysiin, sekä tuoda aineistokatkelmia analysoitavaksi seminaarissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille.

Ennakkotehtävät: Max A4-kokoinen tiivistelmä, jossa kuvaat oman tutkimusaiheesi, tutkimuskysymykset, aineistosi, sekä omat kysymyksesi aineistolle. Niiltä, jotka toivovat esittävänsä aineistoa ja hankettaan kurssin kuluessa pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt näyte (1-2 sivua) aineistosta.

Opintopisteet: Omaa tutkimustaan esittävät 6 op, aktiivisesti osallistuvat + reflektiotehtävä 4 op.

Ennakkotehtävä lähetetään 28.09.2012 mennessä KURSSIN MOODLESIVULLE.

Kurssin alustava ohjelma:

Tiistai 9.10. klo 10.15 – 16.00, paikka LS A2A Päätalo

Iltapäivän ohjaajat Johanna Ruusuvuori ja Pirjo Nikander

10.15 – 11.45      Johanna Ruusuvuori ja Pirjo Nikander: Haastattelun analyysi – johdantoluento
11.45 – 12.30      lounas
12.30 – 14.00      Aineiston haltuunotto, analyysin vaiheet ja tulkinnan kysymykset
Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)

Keskiviikko 10.10.2012. klo 10.15 – 16, paikka LS C8 Päätalo

Iltapäivän ohjaajat prof. Matti Hyvärinen ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.45      Matti Hyvärinen: Haastattelukertomuksen analyysi
11.45 – 12.30      Lounastauko
12.30 – 14.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely  (x 2)

Tiistai 16.10.2012. klo 10.15 – 16, paikka LS A2A Päätalo

Iltapäivän ohjaajat yliopistotutkija Marja Alastalo ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.15      Pirjo Nikander: Jäsenkategoriat haastattelun analyysissa
11.15 – 12.15      Marja Alastalo: Asiantuntijahaastattelujen analyysi ja käyttö
12.15 – 13.00      Lounastauko
13.00 – 14.30      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.30 – 15.00      Kahvitauko
15.00 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)

Keskiviikko 17.10.2012 klo 10.15 – 16, paikka LS A4 Päätalo

Iltapäivän ohjaajat tutkija Ilkka Pietilä ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.45      Ilkka Pietilä: Ryhmä- ja yksilöhaastattelujen yhdistäminen analyysissä
11.45 – 12.30      Lounastauko
12.30 – 14:00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 15.30      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
15.30 – 15.45      Kurssiyhteenveto ja palaute

Seminaarityöskentely ja siihen valmistautuminen:

Asiantuntijaluentojen lisäksi kurssi perustuu osallistujien aktiiviseen seminaarityöskentelyyn. Jokaiselle oman tutkimuksensa esittelijälle on varattu noin 30-40 minuuttia aikaa. Tästä 10 minuuttia oman keskeisen ongelman esittelyyn korkeintaan 5 power point –dian avulla ja 20-30 minuuttia osallistujien kommentteihin ja keskusteluun.

Omassa 10 minuutin esityksessäsi varaudu esittelemään lyhyesti:

- mistä aineistoni koostuu
- mikä on tutkimuskysymykseni
- mitä tarkkaan ottaen kysyn aineistoltani
- mieti etukäteen yksittäinen teema tai tarkempi kysymys, johon haluat ryhmältä palautetta

Osallistujat edustavat eri oppiaineita, mutta laadullisen haastatteluaineiston analyysiin liittyvissä teemoissa on aina paljon yhteistä, jaettua ja kaikille relevanttia. Kurssin toimintaperiaatteena on palautteen antaminen kaikkien osallistujien töistä sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun kunkin työn ajankohtaisista kysymyksistä ja ongelmista.

Osallistujat, jotka eivät esittele omaa tutkimustaan kirjoittavat kurssin päätteeksi reflektiotehtävän. Lisätiedot kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Nikander, Pirjo, Vastaava opettaja
pirjo.nikander[ät]uta.fi

Opetus

9.10.2012 – 17.10.2012

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Opintopisteet: Omaa tutkimustaan esittävät 6 op, aktiivisesti osallistuvat + reflektiotehtävä 4 op.

Osallistujat, jotka eivät esittele omaa tutkimustaan kirjoittavat kurssin päätteeksi reflektiotehtävän. Lisätiedot kurssilla.

Oppimateriaalit

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) (2005): Haastattelu. Vastapaino, Tampere.

Ruusuvuori Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.) (2010): Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere.