x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ21 Tilastollisten menetelmien kertausharjoitukset 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija suhtautuu luottavaisemmin omiin kykyihinsä ja pystyy suoriutumaan tutkimuksensa tilastollisen analyysin perusoperaatioista ilman ulkopuolista apua. Kurssin tuottamat valmiudet luovat perustan vaativampien tilastollisten menetelmien menestykselliselle opiskelulle.

Yleiskuvaus

Tohtoriopiskelijoiden joukossa on myös niitä, joilta tilastotieteen perusteet ovat päässeet unohtumaan tai joilla ei ole ollut tilaisuutta opetella tilastollisten menetelmien käyttöä tutkimuksessa. Ja vaikka perusteet olisivatkin selvät, analyysien tekeminen SPSS:llä saattaa tuottaa ylimääräistä vaivaa. Kurssi on tarkoitettu tällaisille henkilöille.

Kurssilla kerrataan tilastollisen kuvauksen ja tilastollisen päättelyn perusteet sekä keskeisimmät kahden muuttujan välisen riippuvuuden analyysimenetelmät. Lisäksi harjoitellaan erilaisten muuttujamuunnosten tekemistä sekä muita havaintoaineiston hallintaan liittyviä operaatioita SPSS-ohjelmistolla.

Kurssi tapahtuu mikroluokassa ja aineistona käytetään jotakin yhteiskuntatieteellistä kyselyaineistoa.

Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Töttö, Pertti, Vastaava opettaja
pertti.totto[ät]uef.fi

Opetus

18.10.2012 – 2.11.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Opetusajankohdat
To 18.10.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 12-16, Ml 51 (Linna K115)
Pe 19.10.2012 - 2.11.2012 viikoittain klo 12-16, Ml 51 (Linna K115)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä itsenäinen harjoitustyö.