x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ12 Tutkimusetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakko-ilmoittautuminen 10.9.2012 mennessä. Kurssille voi osallistua enintään 30 opiskelijaa.

Ennakkotehtävä: ½-1 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Lähetä ennakkotehtävä Marika Enwaldille: marika.enwald@uta.fi 10.9.2012 mennessä.

Opettajat

Enwald, Marika, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi

Opetus

17.9.2012 – 8.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ma 17.9.2012 - 24.9.2012 viikoittain klo 10-16, LS A2B Päätalo
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-16, LS A2B Päätalo

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista ja 4-7-sivuisen esseen kirjoittamisen omaan tutkimukseen liittyvästä tutkimuseettisestä kysymyksestä sekä alustuksen kirjoittamisen tästä aiheesta.

Lisätiedot

Ennakkotehtävä: ½-1 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Lähetä ennakkotehtävä Marika Enwaldille: marika.enwald@uta.fi 10.9.2012 mennessä.