x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP3 Viestinnän etiikka ja oikeus (AYO, monimuoto-opinnot, slk2012-klk2013) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/tyt/avoin/opintomaksut.html

Opettajat

Lisätiedot

Kirjallisuus

  1. Viestinnän etiikan perusteet. Opetusmoniste verkossa.
  2. Mäntylä: Journalistin etiikka. 2 uudistettu painos. Gaudeamus, 2008.
  3. Tiilikka: Journalistin sananvapaus. WSOYpro, 2008.
  4. Nordenstreng (toim.): Sananvapaus. WSOY, 1996. (sivut 32 - 209). Saatavana myös verkossa: http://www12.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/Sananvapaus.pdf Nelli-palvelun kautta
  5. Nordenstreng (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Opetusmoniste verkossa.

Kirjallisuus suoritetaan esseinä Moodlessa.