x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809 (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Historian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää Suomen alueen ja sen väestön historian päälinjat ennen alueen liittämistä Venäjään vuonna 1809. Opiskelija tuntee aikakautta koskevan historiankirjoituksen lähtökohtia ja tärkeimpiä käänteitä.

Yleiskuvaus

Luentokurssi tai kirjatentti (yleisenä kirjatenttipäivänä, ks. lisätiedot).

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja

Opetus

27.11.2012 – 27.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luennot
Ti 27.11.2012 klo 17.00-20.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Ti 4.12.2012 klo 17.00-20.00, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Ke 23.1.2013 klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1100
Ke 30.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1097
Luentotentti
Ke 6.3.2013 klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1097
Ke 20.3.2013 klo 17-20, Pinni B1100
Ma 20.5.2013 klo 17-20, HUOM! yleinen tenttipäivä, tähän tenttiin ilmoittauduttava tenttikuorella suoraan Aino Katermaalle

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee Suomen varhaisemman historian pääkohdat, sillä luentosarjalla ei kosketella aikakausien eri piirteitä kaikilta osin. Tärkeimpien perusasioiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana. Tietojaan voi täydentää yleisesityksistä, kuten Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin (2003), 9–244, Virrankoski, Pentti, Suomen historia. Ensimmäinen osa. 2001, 17–403 ja Haapala, Pertti & Toivo, Raisa Maria (toim.), Suomen historian kartasto (2008), 6–83.

Jakson varsinainen kirjallisuus kirjatenttisuorituksessa:

Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. (2003), s. 9–105; Grünthal, Riho, Ennen muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. (2002); Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. (1999 tai uudempi); Rasila, Viljo ym. (toim.), Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. (2003), 17–443.

Lisätiedot

Kirjallisuuden voi suorittaa sähkötenttinä tai yleisenä tenttipäivänä (syksyn 2013 ajan).

Syksyn 2013 yleiset tenttipäivät ovat ma 21.10. ja ma 16.12. klo 16-20.
Tentteihin ilmoittautuminen NettiRekan kautta  ( www.uta.fi/nettirekka) viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Tenttipaikka: Päätalon luentosali A2a (Kalevantie 4)