x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (kunta- ja aluejohtaminen) - kevään ryhmä 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija saa valmiudet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen, tutkimusteeman valintaan, tutkimusprosessin suunnitteluun, lähdeaineiston hakukäytäntöihin ja tieteellisen raportoinnin perusteisiin. Opintojakson suorittanut osaa hyödyntää ryhmäprosesseja henkilökohtaisen tutkimusprojektin suunnittelussa. Hän on hankkinut riittävät valmiudet suunnitella tutkimusprosessi ja laatia sen mukaisesti yliopistollinen tutkielma itsenäisesti valitsemastaan aihepiiristä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Alustava ilmoittautuminen 27.8. mennessä (ville.viljanen@uta.fi). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, oletko tulossa syksyllä vai keväällä alkavaan ryhmään. Kevään ryhmän sitova ilmoittautuminen joulukuussa.

Opettajat

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
Ville Viljanen, Vastaava opettaja

Opetus

Pienryhmäopetus
Ma 11.3.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni A2089
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Keväällä alkanut kandiryhmä jatkuu seuraavan lukuvuoden 1. periodissa.