x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPP1 Sosiaalityön perusteet (AYO, lähiopetus, Pori) - STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Yleiskuvaus

Luennot ja oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti slk2012-klk2013

Luennot toteutetaan integroituna opetuksena  perusopetuksen kanssa

Opettajat

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 23.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 16.30-19, Luokka 103 (Porin yliopistokeskus , Pohjoisranta 11)
Poikkeukset:
25.9.2012 , ei opetusta
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19, Luokka 103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19, Luokka 103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa.

Lisätietoja tenttimisestä