x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA1 Filosofian historia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian harjoittaminen on filosofoimista, ei yksinomaan historiantutkimusta. Hän tuntee keskeiset filosofiset kysymykset ja lähestymistavat niiden tärkeimpien historiallisten muotoilujen kautta. Keskeisin tavoite on tiedollinen: opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan yleiskuva filosofian tärkeimmistä klassisista kysymyksistä ja menetelmistä. Hän hahmottaa filosofian historiaa tietoa ja tietoisuutta, ideoita, olemista ja totuutta sekä hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kauneutta koskevien kysymysten kautta. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja, esimerkiksi dialektiikkaa, rationalismia, empirismiä, pragmatismia, ja osaa arvioida niitä. Hän ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofiassa sekä niiden käyttöön liittyviä erityisongelmia.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä).

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien keskeisimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjatentissä suoritetaan yksi seuraavista teoksista:

a. Nordin, Svante 1999. Filosofian historia. Oulu: Pohjoinen.

TAI

b. Korkman, Petter & Yrjönsuuri, Mikko 1998. Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

c. Kenny, Anthony 1998. A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell.

Lisätiedot

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä