x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA12 Kielifilosofia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielifilosofian keskeiset ongelmat ja lähihistorian. Hän osaa tarkastella ja arvioida erilaisissa yhteyksissä käytettyjen kielten, kuten arkikielen, keinotekoisten kielten, kirjallisuuden kielen ja uskonnollisen kielen, erityispiirteitä.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA12 käsitellään referenssin ja merkityksen teorioita ja totuuden käsitettä sekä pragmatiikkaa ja puheaktiteoriaa. Sillä tutustutaan 1900-luvun tunnetuimpiin kielifilosofeihin, hermeneutiikan perinteeseen ja erilaisiin tulkinnan teorioihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a. Lycan, William 2008. Philosophy of language: a contemporary introduction

b. Grondin, Jean 1995. Sources of Hermeneutics.

c. Raatikainen, Panu (toim.) 1997. Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia (sivut 1-70 ja 269-414)