x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA10 Mielen filosofia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät mieltä ja kognitiota sekä mieltä, ruumista ja persoonaa koskevat filosofiset ongelmat ja teoriat. Hän osaa esitellä ja arvioida niitä kriittisesti.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA10 käsitellään mielen filosofian nykytutkimusta, joka ammentaa teoreettisen taustansa useista lähteistä, kuten filosofian historiasta, fenomenologiasta ja kognitiotieteestä. Sillä tarkastellaan erityisesti mieltä, kehollisuutta ja ruumiillisuutta koskevia teorioita, kielen, mielen ja toiminnan intentionaalisuuden kysymyksiä, tunteiden ja järjen suhdetta, moraalipsykologiaa sekä mielen filosofian ja metafysiikan yhteisiä kysymyksiä, kuten psykofyysistä ongelmaa ja vapaan tahdon ja determinismin kysymyksiä.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a) Gallagher, Shaun & Zahavi, Dan 2008. The phenomenological mind

b) Crane, Tim 2003. The Mechanical Mind. A philosophical introduction to minds, machines and mental representation

c) Roberts, Robert 2003. Emotions