x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA9 Yhteiskuntafilosofia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä ja on siten syventänyt tietämystään teemoista, joihin hän tutustui yhteiskuntafilosofian perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA9 perehdytään yhteiskuntafilosofian moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Rawls, John 1971. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard University Press. (Suom. Oikeudenmukaisuusteoria, 1988. Helsinki: WSOY.), 3 op.

sekä yksi seuraavista:

a. Arendt, Hannah 1958. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press. (Suom. Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot, 2002. Tampere: Vastapaino.), 2  op,

b. Foucault, Michel 1975. Surveiller et punir. Paris: Gallimard. (suom. Tarkkailla ja rangaista, 4.p. 2005. Helsinki: Otava.), 2 op,

c. Dobson, Andrew and Eckersley, Robyn (toim.) 2006. Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge: Cambridge University Press, 2 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.

Lisätiedot