x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA8 Etiikka, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin etiikan keskeisiä kysymyksiä ja siten syvemmin teemoja, joihin hän tutustui etiikan perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata ja arvioida nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan eettisiä ongelmia filosofian keinoin.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA8 perehdytään etiikan moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a. MacIntyre, Alasdair 1987. After Virtue. London: Duckworth (suom. Hyveiden jäljillä, 2004, Helsinki: Gaudeamus), 3 op,

b. Oksanen, Markku & Launis, Veikko & Sajama, Seppo 2010. Etiikan lukemisto. Helsinki: Gaudeamus (sivut 69-315), 3 op,

c. Raffoul, François 2010. The Origins of Responsibility. Bloomington: Indiana University Press, 2 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.