x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA7 Metafysiikka ja ontologia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin ontologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut ontologian perusopintojaksolla. Hän on laajentanut metafysiikan tuntemustaan koko metafysiikan alueelle, sekä sen perinteisiin kysymyksiin että nykykeskusteluun. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia metafyysisiä näkemyksiä, kytkeä metafyysiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA7 tarkastellaan erilaisia yleisen metafysiikan (eli ontologian) ja erityisen metafysiikan kysymyksiä, kuten yleiskäsitteiden olemassaolon ongelmaa, mielen ja ruumiin suhdetta koskevaa kysymystä, persoonan identiteetin ongelmaa, sosiaalisen ontologian peruskysymyksiä, aikaa ja muutosta, kausaalisuutta ja determinismiä, vapaan tahdon ongelmaa sekä inhimillisen olevan ylittävän olevan mahdollisuutta ja olemisen tapaa.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

JOKO

a. Lowe, Jonathan 2002. A Survey of Metaphysics  

TAI

b. Loux, Michael 2002. Metaphysics: a contemporary introduction 

JA

Marion, Jean-Luc 1998. Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger and Phenomenology

Lisätiedot