x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA6 Epistemologia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin epistemologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut tieto-opin perusopintojaksolla. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia tieto-opillisia näkemyksiä, kytkeä epistemologiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA6 käsitellään erilaisia tiedon muotoja, esimerkiksi propositionaalista tietoa, taitoa, tulkintaa, empatiaa, ruumiillista tietoa ja sosiaalista tietoa, ja näiden keskinäisiä suhteita. Sillä perehdytään myös perusopintojaksoa syvemmin oikeuttamista koskeviin näkemyksiin, arvioidaan oikeutuksen vaatimisen mielekkyyttä ja tutustutaan erilaisiin oikeutuksen tyyppeihin (looginen ja matemaattinen todistus, kokemukseen vetoaminen, evidenssi, toisen henkilön todistukseen nojaaminen, yhteisössä jaetut uskomukset jne.)

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Pollock, John and Cruz, Joseph 1999. Contemporary Theories of Knowledge

JA yksi seuraavista:

Haack, Susan 2009. Evidence and Inquiry: A Pragmatist Reconstruction of Epistemology

TAI

Lackey, Jennifer and Sosa, Ernest (eds.) 2006. The Epistemology of Testimony

TAI

Kusch, Martin 2002. Knowledge by Agreement