x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA5 Filosofinen logiikka, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ns. klassisen logiikan laajennukset ja vaihtoehdot. Erityisesti hän tunnistaa modaalikäsitteet ja osaa tarkastella niitä mahdollisen maailman käsitteen avulla. Hän osaa muotoilla logiikan epistemologisia ja metafyysisiä kysymyksiä ja arvioida niihin annettuja vastauksia. Hän tunnistaa logiikan paikan teoreettista eli inhimillisen ajattelun rationaalisuutta ja käytännöllistä eli inhimillisen toiminnan rationaalisuutta koskevissa filosofisissa näkemyksissä.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA5 perehdytään modaalilogiikkaan ja tutustutaan perusopintojaksolla käsitellyn klassisen logiikan ja sen vaihtoehtojen filosofisiin kysymyksiin. Sillä käsitellään ja arvioidaan ajattelun ja toiminnan rationaalisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden suhdetta erilaisiin logiikkoihin.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.