x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA2 1900-luvun filosofia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun filosofian keskeiset suuntaukset ja pääpiirteissään myös niiden kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön, niiden taustan modernissa filosofiassa sekä aseman ja keskinäisen vuorovaikutuksen nykyfilosofiassa. Hän hahmottaa ja osaa kuvata ajatteluympäristön, josta myös nykyfilosofian systemaattiset kysymykset nousevat.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla annetaan yleiskuva 1900-luvun filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti 1900-luvun filosofian taustaa erityisesti Kantin ja Hegelin filosofiassa sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ajattelussa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, marxismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon. Opintojaksolla käsitellään jonkin verran myös suuntausten vuorovaikutusta sekä teemoja, joihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota 1900-luvun jälkipuoliskolla (luonnollinen kieli, käytännöt, ruumis, koneet jne.). Opintojakso antaa yleiskuvan tästä nykyfilosofiaan vaikuttavasta muutoksesta.

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla / kursseilla oheismateriaaleineen tai kokonaan kirjatenttinä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä tenttimällä toinen seuraavista kohdista:

a. Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa (toim.) 2002. Nykyajan filosofia

JA

Critchley, Simon 2001. Continental Philosophy: A Very Short Introduction.

TAI

b. Biletzki, Anat & Matar, Anat (eds) 1998. The Story of Analytic Philosophy

JA

Mohanty, Jitendra 1997. Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy

JA  

Critchley, Simon 2001. Continental Philosophy: A Very Short Introduction.

Lisätiedot

FILA2 1900-luvun filosofia 3 op 15.1.2013 - 26.2.2013

HUOM! ti 15.1. pidetään myös opintojen alkuinfo

Halutessaan voi osallistua myös seuraavalle kurssille (korvaa koko jakson yhdessa "1900-luvun historia" -kurssin kanssa)

FILA2 Heidegger ja hänen kriitikkonsa - 1900-luvun filosofia 2–3 op 9.1.2013 - 3.4.2013