x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn aseman yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä sekä julkisen vallan, yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet, mikä mahdollistaa opintojen jatkamisen kaikilla JKK:n oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla. Opiskelija tuntee erilaiset oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat.

Opettajat

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Länsineva, Opettaja
Risto Väntsi, Opettaja

Opetus

7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. A1, paitsi ma 21.1. klo 16-20 päätalo juhlasali, Tentti viimeisellä luentokerralla ja uusintatentit to 28.2.2013 klo 17.00 (salitieto ilmoitetaan myöhemmin) ti 26.3. klo 16.00 pt. ls. D10a+b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1.Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2003 tai uudempi painos, luvut 1-3.

2.Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet, 2000, s. 1–98.

3. Muu opettajan vuosittain osoittama materiaali.