x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2.1 Hajoava perhe -luentoseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laajasti perhetutkimuksen alaa ja hallitsee keskeiset käsitteet. Hän ymmärtää yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisiä suhteita, perheinstituution ja perhe-elämän ajallisia ja paikallisia muutoksia ja eroja. Hän osaa jäsentää perheen sisäisiä suhteita, perheen yhteiskunnallisia merkityksiä ja perheen suhdetta muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimijoihin ja instituutioihin.

Yleiskuvaus

Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 5053 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat 3-4 sivun esseen romaanista kurssin alussa (17.1.mennessä) ja lopputyönään 5-7 sivun harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen (25.3. mennessä).

Alustava ohjelma:

To 10.1. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen

Ma 14.1. Ei luentoa

To 17.1. klo 12-14, professori Harri Melin (sosiologia): Perhe ja luokka

Ma 21.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen

To 24.1. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys

Ma 28.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen

To 31.1. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla – mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta

Ma 4.2. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä                                              

To 7.2. klo 12-14, YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (sosiologia): Sukupolvia ja siirtymiä nuoruudesta aikuisuuteen

Ma 11.2. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Haavoittuvuus ekologisen systeemiteorian kehyksissä.

To 14.2. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät

Ma 18.2. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään 

To 21.2. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä

Ma 25.2. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo     + loppukeskustelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Aikaisemmilla kerroilla kurssi on tullut ilmoittautumisajan loppuun mennessä reippaasti ylibookattua, joten hyvissä ajoin ilmoittautuminen on edelleen olennaista kurssille pääsyn takaamiseksi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Tiina Saari, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luentoryhmä
To 10.1.2013 klo 12-14, Päätalo ls A4, aloitusluento
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, maanantaisin Pinni B 3107, torstaisin Päätalo ls A4, Luennot viikoittain maanantaina ja torstaina, HUOM: MA 14.1. EI LUENTOA!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- Alkuessee 20%

- Osallistuminen 20%

- Loppuessee 60%

Oppimateriaalit

Ian McEwan: Rannalla. Romaani luetaan ennen kurssin alkua!

Luentodiat ja luennoitsijoiden antamat oheismateriaalit.

Lisätiedot

Ma 12-14, to 12-14 (paikkatiedot myöhemmin)

Sosiaalityössä kurssi soveltuu maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.