x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.3 Sosiaalinen media, sosiaaliset liikkeet ja kansalaisaktivismi 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • SOS4.3 Sosiologia
    Osallistuminen opetukseen - Luennot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet sosiaalisen median, sosiaalisten liikkeiden sekä kansalaisaktivismin yhteyksien käsitteellistämiseen ja analysointiin

Yleiskuvaus

Jaksossa käsitellään sosiaalisen median, erityisesti sosiaalisten verkostopalveluiden merkitystä sosiaalisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin organisoinnissa ja toiminnassa. Jakson aikana tutustutaan sosiaalisen median ja sosiaalisten liikkeiden peruskäsitteistöön, luetaan aiheesta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia sekä tehdään harjoitustöitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Markku Lonkila, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 40 tuntia
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 12.15-14, Linna ls K113, HUOMAA POIKKEUS: 18.3. paikka on Päätalo ls C6
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistumine opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen.

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla

Lisätiedot

Luentoseminaari