x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Haastattelu: taito, tyylit ja tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee haastattelun erilaisia yhteiskunnallisia käyttötapoja, osaa tutkimushaastattelun perusteet ja osaa itse tehdä pienen haastattelun.

Yleiskuvaus

Ohjelma:

22.10. YTT, professori (ma) Matti Hyvärinen: Haastattelu tutkimuksessa ja haastatteluyhteiskunnan käytännöissä

25.10. YTT, Professori Risto Kunelius: Journalistinen haastattelu

29.10. FT, dosentti Petri Hoppu: Teemahaastattelut

1.11. YTM Tarja Vanne: Työhönottohaastattelu

5.11. FM Pia Koivunen: Haastattelut historiakuvien rakentajina

8.11. YTT Mari Korpela: Lasten haastatteleminen osana etnografista tutkimusta

12.11. FT Kirsi Lumme-Sandt: Ikäihmisten haastatteleminen

15.11. YTT, dosentti Lea Henriksson, YTM Johanna Hokka, KT Virve Kallioniemi-Chambers ja YTT, dosentti Oili-Helena Ylijoki: Kollegahaastattelu yliopistoyhteisössä

19.11. VTT, dosentti Jaana Lähteenmaa & VTM Helena Huhta: Haastattelu hämärissä olosuhteissa

22.11. Professori (emerita) Anja Koski-Jännes: Haastattelu hoitokontekstissa

26.11. PsT, dosentti Maarit Alasuutari: Lasten haastatteleminen

29.11. YTM Pekka Rantanen: Haastattelu monipaikkaisen etnografian osana

3.12. YTT Hanna Ylöstalo: Valta ja erot haastattelutilanteessa

10.12. YTT, dosentti Eero Suoninen: Yksilön kuuntelua - vai onko sittenkään? Haastattelun vuorovaikutus merkitysantojen suuntaajana ja rakentajana.

13.12. YTT Marja Alastalo: Asiantuntijoiden ja asiantuntijaeliitin haastattelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ensimmäistä kertaa opetettava kurssi, varhainen ilomoittautuminen järkevää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja

Opetus

22.10.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opiskelija tekee lyhyen haastattelun, kuvaa ja perustelee sen tyypin, oman kysymyksen ja analysoi i) haastattelun sujumista ii) saatuja vastauksia iii) opetuksia haastattelun tekemisestä 5-6 sivun esseessä.

Oppimateriaalit

Ruusuvuori & Tiittula (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino 2005.

Lisätiedot

Aika ja paikka:

Opetus pidetään ajalla ma 22.10.- to 13.12. 2012;

Maanantaisin klo  12-14 , Linna LS K113

Torstaisin klo  12-14, Päätalo LS D 13