x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (alkava) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Seminaari I ti 14-16, Matti Hyvärinen

Seminaari II ti 14-16, Markku Lonkila

Huom! Ideapaperien palautus Moodleen 22.10. mennessä. Kummatkin ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran yhteisistuntoon 25.10 klo 14-16 (Linna 5026), jossa jakaannutaan kahteen pienryhmään.

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Markku Lonkila, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2012 – 12.12.2013
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Markku Lonkilan tutkielmaryhmä
Ti 30.10.2012 - 10.12.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5016
Poikkeukset:
25.10.2012 klo 14.15 –16.00 , LINNA 5026
Matti Hyvärisen graduryhmä
To 25.10.2012 klo 14-16, LINNA 5026

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- Vaaditut kirjoitustyöt laadukkaasti ja ajallaan;

- Toisten työn huolellinen esittely ja arviointi;

- Säännöllinen läsnäolo;

- Aktiivinen ja rakentava osallistuminen keskusteluun kaikkien kirjoittamista papereista.

Lisätiedot

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.