x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Seminaari I, ke 14-16 Eriikka Oinonen

Seminaari II, ke 14-16 Lea Henriksson

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Lea Henriksson, Vastaava opettaja

Opetus

4.10.2012 – 12.12.2012
Seminaari
Jatkava graduryhmä
To 4.10.2012 klo 11-17, Linna 6017, Gradukonferenssi 1. päivä
Pe 5.10.2012 klo 11-17, Linna 5014, Gradukonferenssi 2. päivä
Ke 10.10.2012 klo 14-16, Linna 5014, "Tutkimusprosessi ja aineiston analyysi"
Ke 24.10.2012 klo 14-17, Linna 5014, Analyysilukujen käsittelyä
Ke 31.10.2012 klo 14-17, Linna 5014, Analyysilukujen käsittelyä
Ke 7.11.2012 klo 14-16, Linna 5014, "Loppuluku ja johtopäätökset"
Ke 28.11.2012 klo 14-17, Linna 5014
Ke 5.12.2012 klo 14-17, Linna 5014

Lisätiedot

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Jatkavat graduryhmät aloittavat syksyn 2012 työskentelyn kaksipäiväisellä gradukonferenssilla 4.-5.10.2012, klo 11-17

To 4.10. Linna 6017 JA  Pe 5.10. Linna 5014